5 grudnia 2023

Brak wpłaty za wystawione faktury? Sprawdź, jak działa generator not księgowych

Więcej o generatorze not księgowych na flobo.io.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w określonym terminie. Niecałą dekadę temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 – lub więcej – euro?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednak nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Wypada podkreślić, że taką notę można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, co więcej bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zepsuje utrzymywanych częstokroć przez wiele lat dobrych stosunków partnerskich. Przecież przyczyną opóźnienia w przelaniu należności za fakturę może być jednorazowe przeoczenie czy przejściowe problemy finansowe dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

W chwili, gdy przedsiębiorca pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie zawarto w przytoczonym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycielom rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego bezpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które wyposażone jest również w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]