5 grudnia 2023

Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Pokaźna porcja informacji o metodzie kasowej. Przeczytaj koniecznie!

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji fiskus nie interesuje się czy opłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie wcześniej niż po uzyskaniu płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na zachowanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone co jakiś czas przypominać kontrahentowi o wniesieniu opłaty za dostarczone towary czy też zrealizowane usługi. Gdy takie sytuacje zdarzają się regularnie, nawet bardzo dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i w efekcie narazić się na bardzo wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na uwadze zdefiniowany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość krajowych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Niezbędne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne sygnowanie wszystkich wydanych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga permanentnego pilnowania otrzymywanych opłat

Biura rachunkowe często odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku VAT metodą kasową. Z reguły przyczyną tego jest problem z ciągłym kontrolowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do permanentnego ich pilnowania, aby nie przegapić terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm wysyłających co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Jednak już przy stu i więcej dokumentach nadzór wpłat przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu i zmniejszenie prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]