21 kwietnia 2024

Jakie kierunki studiów wybierają przyszli studenci?

Wybór właściwego kierunku studiów to decyzja, przed którą co roku staje tysiące młodych ludzi. Niejednokrotnie wybór ten determinuje rozwój przyszłej kariery. We wrześniu znów rozpoczęły się tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki studiów cieszą się największą popularnością.

Wydziały popularne wśród abiturientów

W pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Maturzyści zainteresowani naukami ścisłymi coraz częściej decydują się też na kierunki o podobnym charakterze, które mają olbrzymi potencjał przyszłościowy. Są to naturalnie automatyka i robotyka, które nie są wszak kierunkami innowacyjnymi, aczkolwiek dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być uważane, za studia dla hobbystów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, abiturienci wybierają z reguły psychologię i zarządzanie. Kolejno w zestawieniach uplasowały się kierunki ekonomiczne (m.in. rachunkowość i finanse), prawo, rozmaite filologie (głównie angielska) bądź budownictwo.

Najwięcej kandydatów na miejsce znajdziemy na kierunkach z obszaru orientalistyki (sinologia i japonistyka), jak również matematyki. Nie łatwo dostać się także na studia związane z designem, marketingiem czy branżą filmową. Wypada podkreślić, iż spora liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści ubiegają się przecież o przyjęcie nawet na parę kierunków jednocześnie.

Jak podjąć odpowiednią decyzję o kierunku studiów?

Rozmyślając o wyborze kierunku powinno się wziąć pod uwagę zainteresowania, ale także przyszły popyt na rynku pracy. Warto aczkolwiek pamiętać, iż konkretny kierunek nie przesądza na zawsze przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów licencjackich oraz magisterskich mogą dowolnie poszerzać swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one tworzone na większości uniwersytetów i akademii i z reguły nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, by w nich uczestniczyć. Wystarczy mieć tytuł magistra, inżyniera bądź licencjata.

Młody człowieku, zapamiętaj! Czas studiów to okres, kiedy można też dodatkowo rozwijać swoje kwalifikacje przykładowo poprzez pracę w wolontariatach czy studenckich organizacjach. Należy spożytkować te 5 lat jak najlepiej.