2 marca 2024

Obsługa prawna obcokrajowców – Kancelaria Adwokacka z Krakowa

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło zlokalizowana w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W zespole Kancelarii działają adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie karnym, w tym karnym gospodarczym – obrona i reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, spowodowania wypadków i innych przestępstw komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, a także wykroczeń,
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw rozwodowych i o separację, jak również podział majątku po rozwodzie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie, podwyższenie oraz obniżenie kwoty alimentów,
prawie sportowym – reprezentacja zawodników i klubów w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami związkowymi, jak również przed sądami polubownymi i powszechnymi, pomoc w negocjacjach transferowych i kontraktowych, sporządzanie i analiza kontraktów sportowych oraz umów o sponsoring w sporcie.

Obsługa prawna obcokrajowców

Istotnym obszarem działalności Kancelarii Śliz-Curyło jest prowadzenie sporów związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno firmy zatrudniające cudzoziemców, jak i obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy w nawigowaniu po zawiłych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla obcokrajowców Kancelaria prowadzi sprawy związane m.in. z:
1. reprezentacją w postępowaniach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt tolerowany bądź zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
2. reprezentacją w postępowaniach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, jak postępowanie o zatrzymanie cudzoziemca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku albo zastosowanie wobec osoby aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz pozostałe działania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje też wsparcie prawne w sprawach dotyczących potwierdzenia przywrócenia, posiadania i nadania obywatelstwa polskiego, jak również uznania za obywatela Polski. Z kolei firmom planującym zatrudnić obcokrajowców, adwokaci z Kancelarii Śliz-Curyło służą bieżącą obsługą prawną w tym obszarze.

Siedziba:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08