5 grudnia 2023
badania operatorów Bielsko, badania operatorów Bielsko Biała

Dlaczego badania operatorów są takie ważne?

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się ze żmudną i wyjątkowo dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce zgłębić nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują też zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do pracy osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: o co w nich chodzi?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie różnią się bardzo od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc dokładny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne i osobowościowe, testy aparaturowe, a także testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia należy podejść otwarcie. Liczy się szczerość i rzetelność udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w przypadku osób chcących zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Ustalając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w wystarczająco szybki sposób reagować na nieoczekiwanie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają również zdolność do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu oraz widzenia steroskopowego. Wszystko to ma w przypadku operatorów maszyn budowlanych bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich przeprowadzaniem?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać tylko psycholog, który posiada uprawnienia psychologa transportu, a do tego konieczne jest odbycie studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być co jakiś czas powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić uprawnienia do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]