5 grudnia 2023

Kto powinien wykonać badania wysokościowe

Poznaj więcej szczegółów o badaniach wysokościowych Bielsko Biała.

Praca na wysokościach uważana jest za zajęcie związane z podwyższonym ryzykiem. Żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych wypadków, polskie prawo wprowadziło konieczność poddawania się specjalistycznym badaniom sprawdzającym czy kandydat nie cierpi na schorzenia stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak wyglądają takie badania? Co jaki czas należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – podstawy prawne

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Według przepisów uważa się za nią prace wykonywane na powierzchni znajdującej się przynajmniej jeden metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace m.in. na słupach, kominach, podestach itd. Specjalistyczne testy pozwalają wykluczyć występowanie wady wzroku lub innych przeciwwskazań mogących narazić pracownika na ryzyko. Jak wyglądają badania wysokościowe? Składają się one z 3 etapów – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Zadaniem specjalisty jest wykluczenie występowania u pacjenta padaczki, problemów z błędnikiem lub krótkowzroczności. Oprócz tego należy także poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie dodatkowe wymogi należy spełnić

Badania wysokościowe są ważne przez dwa-trzy lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą poddawać się im częściej – co roku. Najczęściej pojawiającym się przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest wada wzroku, zez, a także schorzenia neurologiczne i schorzenia narządów ruchu. Warto podkreślić, że używanie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że praca wykonywana jest w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz przywołanych wyżej badań, muszą przejść również dodatkowe testy psychologiczne. Poddawani są im m.in. operatorzy suwnic, ciężkich maszyn drogowych czy osoby obsługujące linie napowietrzne.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]