2 marca 2024

Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Po więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków skieruj się tu.

Ubiegłe lata to czas przypływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa też znaczna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są niezbędne do podjęcia nauki lub pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są konieczne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji czy Białorusi. Należą do nich m.in. prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, a także dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]