21 kwietnia 2024

Usługi translatorskie – jak obliczyć ich koszt?

Zobacz więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego na https://tinyurl.com/yedl4czo.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na firmy z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień biura tłumaczeń realizują tysiące zwykłych i poświadczonych tłumaczeń na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, iż w sieci nietrudno wyszukać bezpłatne narzędzia oferujące translację, nadal nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest często koniecznością, przykładowo jeżeli potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak z grubsza wyliczyć koszt przekładu. Co wobec tego wpływa na koszt tłumaczeń?

Czynniki determinujące finalną cenę przekładu

Na to ile ostatecznie będzie kosztowała nas translacja tekstu wpływ mają następujące czynniki:
1. Język, na który bądź z którego planujemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (włoski, hiszpański) albo germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie zasadniczo tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, słoweńskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie na język polski jest zasadniczo o wiele tańsze aniżeli przekład na język obcy.
3. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy przygotować się na wyższy koszt.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo tematyka dokumentu. Przekład dysertacji medycznych, prac dyplomowych bądź umów handlowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla konkretnej branży, ale też należytą wiedzę, by właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie karygodnych pomyłek.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Wypada wspomnieć, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak np. świadectwo urodzenia bądź świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z oryginału, odpisu lub kopii, jak również przypisuje mu oddzielny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają stały cennik za translację popularnych dokumentów tożsamości oraz świadectw, z kolei w przypadku konieczności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych pism, koszt usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]