2 marca 2024
kontenery stalowe, pojemnik na śmieci metalowy

Kontenery na złom i gruz – niezastąpione na placach budowy

Część odpadów nie powinno trafić do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są wytwarzane w trakcie różnych prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z przechowywaniem oraz transportem odpadów. Żeby się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do gromadzenia oraz transportu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Ich załadunek ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można wymienić między innymi ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one swoim klientom, a po zapełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]